Bronvermeldingen bij dit bizarre verhaal

Meer informatie over Het Thule-incident op internet

Hieronder de feiten achter Het Thule incident:

-Op 21 januari 1968 stortte op de Amerikaanse luchtmachtbasis Thule op noord-west Groenland een B-52 bommenwerper neer met kernwapens aan boord. (Bron: Wikipedia-eng, zoek op Thule crash en www.thulesagen.dk )

-Deze nucleaire vluchten - codenaam Butterknife V - waren in strijd met het Deense anti-kernwapenbesluit. (Bron: www.nukestrat.com/dk/alert.htm )

-Bij het opruimen van de nucleaire verontreiniging - bekend als Operatie Crested Ice - zijn van de vier waterstofbommen aan boord er slechts drie teruggevonden. (Bron BBC, http://news.bbc.co.uk : zoek op greenland bomb)

-Het Amerikaanse radarstation DYE-2, midden op de Groenlandse ijskap, is in 1988 om onbekende reden hals over kop verlaten, maar nog altijd wordt hier geoefend met Hercules vliegtuigen op ski’s en door special forces. (Bron: Larry Wilson’s website www.lswilson.ca/dewline.htm en eigen waarneming auteur: www.PoleSpirit.nl )

-Veel opruimwerkers van operatie Crested-Ice kampen met ernstige gezondheidsklachten, die zij wijten aan onvoldoende - of geen - beschermingsmiddelen bij de werkzaamheden. De Deense overheid is hiervoor in 2007 in gebreke gesteld door een besluit van de EU. (Bron: Europees Parlement, aangenomen teksten donderdag 10 mei 2007, www.europarl.europa.eu zoek op P6_TA(2007)0182 )

-Als de Groenlandse ijskap afsmelt zal de zeespiegel met ongeveer zes meter stijgen. (Bron: Al Gore in An Inconvenient Truth)

-Het toerisme naar arctische gebieden heeft door de aandacht voor klimaatsverandering een enorme vlucht genomen. (Bron: www.nos.nl zoek op toerisme noorpool )

-Noord-Korea stelt alles in het werk om de beschikking te krijgen over kernwapens. (Bron: www.nu.nl zoek op Noord-Korea)

-De Deense Minister van Buitenlandse zaken Per Stig Miller heeft in januari 2009 opdracht gegeven voor een officieel onderzoek door het Deense Instituut voor internationale Studies naar de mogelijke aanwezigheid van een intact kernwapen op Thule. (Bron: Wikipedia-eng, zoek op Thule crash en de Deense krant Politiken www.politiken.dk zoek op thule atombomben)

Login

© 2009 Tekst: Frank van ZwolFotografie: Jolanda LinschootenDisclaimer

© 2009 Tekst: Frank van Zwol Fotografie: Jolanda Linschooten Disclaimer